El temps

El temps que fa ara mateix a la Sausa...

Weather Underground PWS IVILADEM2   Sausa