Història

La història de la Sausa és la d’una família lligada al món de l’hostaleria des de fa més de mig segle. Tot comença el 1.950, quan s’obren les portes de l'“Hostal de la Creu”. Anys més tard, l’autopista l’engoleix, i així el 1.963 s’obre la Sausa al seu emplaçament actual. Des de l’arribada de l’electricitat a mitjans dels anys 60 fins a l’actualitat, la Sausa ha viscut una evolució i un creixement constants: dues noves sales (1975 i 1979), l’edifici annex destinat a hotel (1986), dues remodelacions i ampliacions de cuina, tres renovacions del bar (l’última el 1991), la depuradora d’aigües residuals (1999) i una millora a fons de les habitacions (2004).

Els últims vint anys, la superfície edificada ha passat de dos-cents m2 a més de tres mil. A això cal afegir-hi la piscinapista esportiva, l’aparcament amb més de quatre mil m2 asfaltats, etc.

El respecte al medi ambient també és present al nostre establiment: utilitzem una depuradora biològica d’aigües residuals, que evita l’emissió de contaminants a la natura, i ens permet reutilitzar l’aigua ja depurada per al reg del jardí. Participem en la recollida selectiva de residus (paper, vidre, envasos, olis, piles, etc.) i tenim programes d’estalvi d’aigua i d’energia elèctrica.  El 2013 vam incorporar les energies renovables: substitució de les calderes de gas propà per una caldera de biomassa (pellet) i instal·lació de plaques solars tèrmiques.